Van Den Cruyce, Nele, Vrije Universiteit Brussel, Belgium