Property Rights in Water and Social Conflict: An Example from Iceland

Kristin Haradsdottir

Abstract


Social conflict in Iceland over property rights in natural resources has prompted a call for the introduction of a provision into the Constitution of Iceland declaring natural resources ‘the property of the nation’. The paper explores the social conflict concerning property rights in water and, based on recent proposals and recommendations for Constitutional amendments, the possible implications of such a Constitutional provision in light of existing water rights and how it accommodates the considerations raised.


Keywords


Icelandic law; water law; private versus public; property rights; Icelandic Constitution art 72;

Full Text:

PDF

References


Aagot Óskarsdóttir, 'Minnisblað um vatnsréttindi og eignarrétt að auðlindum' (Skýrsla Vatnalagnefndar [Report of the Waterlaw Committee] Ministry of Industry, Energy and Tourism, 2008) 210.

Aagot Óskarsdóttir, 'Sögulegt yfirlit yfir íslenska löggjöf um vatnsréttindi' (Skýrsla Vatnalaganefndar [Report of the Water Law Committee], Ministry of Industry, 2008) 19.

Aagot Óskarsdóttir,'Hver á vatnið?' (2008) 61 Úlfljótur 87, 91-98.

Act No 116/2006 [Ministry of Fisheries and Agriculture (Iceland) trans, English translation of Act on Fisheries Management .]

Act on Investment by Non-Residents in Business Enterprises No 34/1991.

Act on Ownership and Useright to Geothermal No 98/1940.

Act on Public Water Utilities No 32/2004.

Act on sale of real property, No 40/2002.

Act on the Amendment of Several Acts Governing Energy and Natural Resources No 58/2008.

Act on the European Convention on Human Rights No 64/1994.

Althing as Act on Electricity No 65/2003, Parliamentary Gazette vol A, 2002-2003, 2895.

Anita Rønne, "Public and Private Rights to Natural Resources and Differences in their Protection' in Aileen McHarg, Barry Barton and Adrian Bradbrook (eds), Property and Law in Energy and Natural Resources (Oxford University Press,

Antony Scott, The evolution of resource property rights (Oxford University Press, 2008) 55–56. https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780198286035.003.0002

Article 3 [Ministry of Industry, Energy and Tourism (Iceland) trans, English translation of Act on the Survey and Utilisation of Ground Resources ].

Article 4 [Ministry of Industry, Energy and Tourism (Iceland) trans, English translation of the Water Act .

Bill of law for amendments to Water Act No 15/1923, as later amended, Doc 949, Subj 561 .

Bill of law, Parliamentary Gazette, vol A, 2007―2008, 3839.

Bjarni Jónsson, 'Eignarrjettur yfir vatni' (Nefndarálit meirihluta fossanefndar [Opinion of the majority of the Waterfall Committee], Gutenberg 1919) annex B, 1―13.

Björg Thorarensen, Stjórnskipunarréttur. Mannréttindi (Codex, 2008) 476.

Björgun ehf. v the State Case No 182/2007, 27 September 2007.

Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms ('ECHR'), 4 November 1950, 213 UNTS 221 (entered into force 3 September 1953), as amended by Protocol No 1 to the Convention for Protection of Human Rights and Fundamental Freedom, opened for signature 20 March 1952, CETS No 009 (entered into force 18 May 1954) CETS.

Davíð Þorláksson, 'Getur þjóð átt eign' in Birgir Tjörvi Pétursson (ed), Þjóðareign: þýðing og áhrif stjórnarskrárákvæðis um þjóðareign á auðlindum sjávar (Ugla, 2007) 15.

Electricity Act No 65/2003.

Fossanefnd [Waterfall Committee], álit meirihluta [Opinion of the majority], Gutenberg, 1919, XV.

Freysteinn Sigurðsson, 'Vatn og vatnafar á Íslandi. Viðfangsefni vatnalaga' in Róbert Spano (ed) Rannsóknir í félagsvísindum (Félagsvísindastofnun Háskóla Íslands, 2005) vol VI, 184.

Gaukur Jörundsson, Eignaréttur (Bóksala Stúdenda, 1981―1982) 1, 3.

Guðrún Gauksdóttir, 'Eru aflaheimildir eign í skilningi 72. gr. stjskr.' in Pétur Kr Hafstein et al (eds), Guðrúnarbók. Guðrún Erlendsdóttir sjötug, 3. maí 2006 (Hið íslenska bókmenntafélag, 2006) 249, 273.

Guðrún Gauksdóttir, 'Friðhelgi Eignarréttar' in Björg Thorarensen et al (eds), Mannréttindasáttmáli Evrópu. Meginreglur, framkvæmd og áhrif á íslenskan rétt (Mannréttindastofnun Háskóla Íslands og Lagadeild Háskólans í Reykjavík, 2005) 503-504.

H C Bugge and C Voigt (eds), Sustainable Development in International and National Law (Europa Law Publishing, 2008).

Hans Christian Bugge, 'Legal Issues in Land Use and Nature Protection—an Introduction' in H T Anker and E M Basse (eds) Land Use and Nature Protection (DJØf Pub, 2000) 21.

Jakob Benediktsson, 'Landnám og upphaf allsherjaríkis' in Sigurður Líndal (ed), Saga Íslands (Hið íslenska bókmenntafélag, 1974) 1, 155.

Jakob Björnsson in Sigurjón Rist (ed), Vatns er þörf, (Menningarsjóður, 1990) 5.

Jónsbók, Landsleigubálkur [Chapter on Landclaim], ss 56 and 24.

Karl Axelsson, 'Um skorður umhverfisréttar við nýtingu lands og náttúruauðlinda' (1996) 46 Tímarit lögfræðinga 81.

Karl Axelsson, Dýrleif Kristjánsson and Hreinn Hrafnkelsson 'Um jarðrænar auðlindir og framtíðarnýtingu þeirra' (2007) 4(2) Tímarit lögréttu 114, 119.

Kjell Haagensen (ed), Vassdrags — og energirett (Universitetsforlaget, 2002) 148-149.

Knud Illum, Dansk tingsret (Juristforbundet, 1976), 30.

Kristín Haraldsdóttir, 'Introduction to the Legal Environment in Iceland for Utilisation of Geothermal' (2010) 28 Journal of Energy & Natural Resources Law 1, 21.

Ministry of Industry, Energy and Tourism, Skýrsla Vatnalaganefndar [Report of the Water Law Committee] (2008) .

National Energy Authority and Ministries of Industry and Commerce, Energy in Iceland (2006) 8-9.

National Energy Authority, Energy Statistics in Iceland 2010 (2010) .

Nefnd um orku og auðlindamál [Committtee on Energy and Natural Resources Affairs] 'Um kaup Magma Energy Sweden AB á eignarhlutum í HS Orku hf.' [Report on the acquisition of Magma Energy Sweden AB of shares in HS Orka.] 2010, -88 .

Ólafur Jóhannesson, 'Um eignar- og umráðarétt jarðhita' (1957) 6 Tímarit lögfræðinga 143.

Ólafur Lárusson, Eignaréttur I (Hlaðbúð, 1950) 46.

Parliamentary Committee on Industry, 'Report of the minority', Parliamentary Gazette, 2005-2006, vol A, 3383.

Parliamentary Gazette, vol A, 1901, 128.

Parliamentary Gazette, vol A, 1997-1998, 910.

Parliamentary Gazette, vol A, 2004-2005, Doc 546.

Parliamentary Gazette, vol A, 2005-2006, Doc 281.

Parliamentary Gazette, vol A, 2008-2009, 3366.

Parliamentary Gazette, vol A, 2008-2009, 4481.

Parliamentary Gazette, vol A. 2005-2006, Doc 281.

Parliamentary resolution on the appointment of a Constitutional Council, 2010-2011, Doc 930, Subj 549 .

Prime Minister's Office, 'Skýrsla nefndar um fyrirkomulag varðandi leigu á vatns- og jarðhitaréttindum í eigu íslenska ríkisins' [Report of a Committee on lease of water rights and geothermal rights held by the State] (2010), 45−90 .

Sigurður Líndal, 'Um þjóðareign' in Birgir Tjörvi Pétursson (ed), Þjóðareign: þýðing og áhrif stjórnarskrárákvæðis um þjóðareign á auðlindum sjávar (Ugla, 2007) 53.

Skúli Magnússon, 'Úttekt á lögfræðilegum álitaefnum stjórnarskrárákvæðis um auðlindir' in Stjórnlaganefnd [Constitutional Committee] Skýrsla stjórnalaganefndar 2011 [Report of the Constitutional Committee] (2011), 243-248.

Skúli Magnússon,'Um stjórnskipulega vernd aflaheimilda' (1997) 50 Úlfljótur 587.

Stjórnlagaráð [Constitutional Council], Frumvarp til stjórnarskipunarlaga (29 June 2011) .

Stjórnlagaráð, 'Recommendations for a Bill for a Revised Constitution', Stjórnlagaráð [Constitutional Council], frumvarp til stjórnarskipunarlaga (29 June 2011). .

Sveinn Ólafsson 'Sala orkuvatna og greining þeirra um landið' (Nefndarálit meirihluta fossanefndar [Opinion of the majority of the Waterfall Committee], Gutenberg, 1919) annex B, 47.

The Icelandic State v Ragnar Sigurðsson and counterclaim No 644/2006, 21 February 2008.

The Icelandic State v Sigurður Baldursson and counterclaim, No 645, 21 February 2008.

The Public Prosecutor v Björn Guðni Guðjónsson No 455/2004 (2005) Supreme Court Report 1640.

Thor Falkanger, 'Norsk vassdrags og energirett - en introduksjon og et kort historisk tilbakeblikk' in Thor Falkanger and Kjell Haagensen (eds), Vassdrags — og energirett, (Universitetsforlaget, 2002) 33–36.

Thor Falkanger, Aage Thor Falkanger, Tingsret (Universitetsforlaget, 6th ed, 2007) 40−42.

Þorgeir Örlygsson, 'Hver á kvótann' (2008) 48 Tímarit lögfræðinga 59.

Þorgeir Örlygsson, 'Um eignarhald á landi og náttúruauðlindum', in Katrín Jónasdóttir et al (eds), Afmælisrit. Gaukur Jörundsson sextugur 24 September 1994 (Bókaútgáfa Orators, 1994) 585.

Þorgeir Örlygsson, 'Um eignarhald á landi og náttúruauðlindum', in Katrín Jónasdóttir et al (eds), Afmælisrit. Gaukur Jörundsson sextugur 24. september 1994 (Bókaútgáfa Orators, 1994) 559.

Þorgeir Örlygsson, Kaflar úr eignarétti (Manuscript, University of Iceland, 1998) vol 1, 11.

UN Human Rights Committee, Views, Communication No 1306/2004, 91st sess, UN Doc CCPR/C/91/D/1306/2004 (14 December 2007) ('Haraldsson v Iceland').

Valdimar Jóhannesson v The Icelandic State, No 145/1998, Supreme Court Report (1998) 4076 and Public Prosecutor v Björn Kristjánsson No 12/2000, Supreme Court Report (2000) 1534.

Valgerður Sólnes, 'Um eignarhald á jarðhita' (2009) 59 Tímarit lögfræðinga 414.
DOI: http://dx.doi.org/10.5130/ijrlp.i1.2011.2603

Refbacks

  • There are currently no refbacks.