User Profile

Jame Snorton

Bio Statement Modelowanie i badania dynamiki strukturalnej układów mechanicznych geodeta Przodkowo Etap I. Badania wpływu warunków brzegowych na charakterystyki dynamiczne maszyny. Analizę problemu brzegowego przedstawiono na przykładzie drgań pręta, belki i płyty. Zaprezentowano metody umożliwiające modelowanie zmian parametrów fizycznych układu mechanicznego powstałych wskutek zmian warunków brzegowych. Wyznaczono charakterystyki dynamiczne kosiarki rotacyjnej przy różnych warunkach brzegowych (kosiarka podparta na podłożu, kosiarka zawieszona na ciągniku).Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych w Poznaniu oferuje wykonanie prac z zakresu analizy dynamicznej maszyn z uwzględnieniem wpływu warunków brzegowych na ich charakterystyki dynamiczne.