Mohd Saman, Hamidah, Universiti Teknologi MARA, Malaysia