Mohd Saman, Hamidah Binti, Universiti Teknologi MARA, Malaysia