User Profile

Courtney Megginson

Bio Statement Rozmiary i podmioty polskiego rynku nieruchomości (w latach 1990-1998 według starego i nowego podziału na województwa) geodeta Suwałki Raport z badań obejmuje :- całość informacji o funkcjonowaniu rynku nieruchomości za 1998 rok wraz z prezentacją danych od początku okresu transformacji, tj. od 1990 roku; - kontynuację cyklu informacji o transakcjach nieruchomości w I i II półroczu każdego roku, naświetlających zjawisko sezonowości na tym rynku; - analizę zjawisk rynkowych z lat wcześniejszych (prezentacja liczb i struktury transakcji obrotu nieruchomościami od 1967 do 1989 r.), pozwoliła ocenić procesy prowadzące do stworzenia dzisiejszego wolnego rynku nieruchomości; - rozmiary rynku, w układzie 49 i 16 województw, oraz symulacje nowego układu administracyjnego w całym okresie transformacji; - obliczenie - dla nowych i starych województw - szeregu wskaźników ekonomicznych, informujących o istocie zachodzących procesów rynkowych; - zasygnalizowanie nowych regulacji w odniesieniu do instytucji samorządowych i Skarbu państwa, obowiązujących od 1999 roku; - opis rozmiarów i struktury podmiotów i pracujących w nim osób na rynku nieruchomości w układzie Europejskiej Klasyfikacji Działalności. Nowością jest wyszczególnienie podmiotów zajmujących się profesjonalnie rynkiem nieruchomości jako działalnością podstawową.