Reader Comments

Comment

by Nolan Anzalone (2013-10-28)


Peptydomimetyki geodeta Mońki Zaprojektowano i przeprowadzono syntezy nowych peptydomimetyków zawierających w miejscu wiązania peptydowego ugrupowania: metyloaminowe, hydroksyetylenowe, N-alkiloaminowe oraz azapeptydowe. Otrzymane związki są użyteczne w projektowaniu i syntezie peptydów biologicznie czynnych, charakteryzujących się bardziej korzystnym profilem farmakologicznym. Np. zsyntetyzowane azapeptydy, których struktura oparta jest na sekwencji cystatyny C były inhibitorami papainy.Opracowanie syntezy peptydomimetyków mogą być użyteczne w projektowaniu nowych leków, których struktury oparte są na strukturze peptydów biologicznie czynnych.