Reader Comments

Comment

by Nolan Anzalone (2013-10-28)

Peptydomimetyki geodeta Mońki Zaprojektowano i przeprowadzono syntezy nowych peptydomimetyków zawierających w miejscu wiązania peptydowego ugrupowania: metyloaminowe, hydroksyetylenowe,... Read more

Comment

by Florentino Sledge (2013-10-29)

Badania oscylacyjno-rotacyjne drobin van der waalsowskich metodą cząsteczkowej wiązki naddźwiękowej skrzyżowanej z wiązką laserową geodeta Dąbrowa Górnicza Zbudowano uniwersalne stanowisko... Read more