Reader Comments

Comment

by Nolan Anzalone (2013-10-28)


Badanie obciążeń dynamicznych konstrukcji nośnych żurawi przeładunkowych geodeta Olecko Bardzo istotny udział w wartości naprężeń obliczeniowych, określonych w procesie wymiarowania konstrukcji nośnych żurawi przeładunkowych mają obciążenia dynamiczne. Według aktulanie obowiązujących przepisów określa się je tak, jak dla żurawi wyposażonych w linowy mechanizm podnoszenia. Cechą charakterystyczną żurawi przeładunkowych jest brak wciągarki liniowej mechanizmu podnoszenia, a podnoszenie i opuszczanie ładunku realizowane jest poprzez obrót dwóch podstawowych członów osprzętu - wysięgnika i ramienia, względem osi ich obrotu. Powoduje to, że wymiarowanie konstrukcji nośnej osprzętu roboczego żurawi przeładunkowych w zakresie wytrzymałości doraźnej według wymagań norm jest dyskusyjne. Zagadnieniem bardzo istotnym jest też określenie wartości obciążeń dynamicznych konstrukcji nośnej żurawi przeładunkowych. W pracy przeprowadzono analizę naprężeń dla osprzętu roboczego żurawia, w której wykazano, iż przyjmowane wysokie nadwyżki dynamiczne są głównym czynnikiem determinującym wartości naprężeń wymiarujących. Za pomocą zbudowanej aparatury dokonano pomiarów obciążeń dynamicznych na rzeczywistym obiekcie, które wykazały, że nadwyżki dynamiczne są zwykle mniejsze od normowych.