Reader Comments

Comment

by Courtney Megginson (2013-10-29)


Rozbudowa stanowiska laboratoryjnego do projektowania systemów heterogenicznych oraz wykonanie prototypowych aplikacji geodeta Płock Rozbudowano stanowisko laboratoryjne do projektowania systemów heterogenicznych. Stanowisko jest oparte o system uruchomieniowy M68HC11EVBU zawierający mikrokontroler 68HC11E9 firmy Motorola. W celu umożliwienia tworzenia i testowania aplikacji heterogenicznych system ten rozbudowano o następujące moduły: moduł pamięci RAM 32 kB, moduł wyświetlacza LED oraz moduł układu programowalnego FLEX10k10LC84 firmy Altera. Wykonano przykładową aplikację z wykorzystaniem układów reprogramowalnych firmy Altera. Opracowano generator środowiska systemów opisywanych w języku VHDL przeznaczony do współpracy z symulatorem VSS firmy Synopsys oraz symulatorem zawartym w systemie MAX+PLUSII.