Reader Comments

Comment

by Jame Snorton (2013-10-28)


Analiza i ocena procesu przekształceń własnościowych zasobów mieszkaniowych geodeta Sztum Przedstawiono zmiany zachodzące w strukturze własności lokali znajdujących się na terenie miast i wsi w wielorodzinnych zasobach mieszkaniowych gmin, zakładów pracy i spółdzielni mieszkaniowych w latach 1994-1998. Podano również zróżnicowania regionalne przekształceń własnościowych w przekroju poprzedniego i obecnego podziału administracyjnego kraju. Badanie pozwoliło na wskazanie głównych przyczyn różnic w skali istniejących przekształceń własnościowych w poszczególnych formach wielorodzinnych zasobów mieszkaniowych. W badaniu przeanalizowano również ceny sprzedaży lokali mieszkalnych w różnych formach własności i zarządu tych zasobów.