Reader Comments

Comment

by Jame Snorton (2013-10-28)

Analiza i ocena procesu przekształceń własnościowych zasobów mieszkaniowych geodeta Sztum Przedstawiono zmiany zachodzące w strukturze własności lokali znajdujących się na terenie miast i... Read more