Reader Comments

Comment

by Nolan Anzalone (2013-10-28)

Autonarracja i działanie geodeta Gnojnik Badania zależności między siłą tendencji do narracyjnego interpretowania osobistych spraw a psycho-społecznym funkcjonowaniem oraz efektywnością... Read more

Comment

by Jame Snorton (2013-10-28)

Internal Spin Structure of the Nucleon in Polarized Deep Inelastic Muon-Nucleon Scattering geodeta Marki Zbadano strukturę spinową nukleonu w zależnych od spinu oddziaływaniach głęboko... Read more