Reader Comments

Comment

by Jame Snorton (2013-10-28)


Analiza stopnia turbulencji na rozwój prędkości i temperatury w przepływie powietrza przez prosto - osiową rurę kołową geodeta Pawłowice Dokonano analizy wpływu stopnia turbulencji w przekroju wlotowym rury na lokalizację przejścia laminarno-turbulentnego w nieizotermicznym przepływie powietrza. W rozważaniach uwzględniono zmienność turbulentnej liczby Prandtla Pri w przekroju poprzecznym rury.