Reader Comments

Comment

by Jame Snorton (2013-10-28)

Analiza stopnia turbulencji na rozwój prędkości i temperatury w przepływie powietrza przez prosto - osiową rurę kołową geodeta Pawłowice Dokonano analizy wpływu stopnia turbulencji w przekroju... Read more