Reader Comments

Comment

by Nolan Anzalone (2013-10-28)


Badania z zakresu obróbki ubytkowej ze względu na jakość wyrobów geodeta Rybnik Celem pracy było prowadzenie badań w zakresie wprowadzenia metod wspomagania komputerowego do procesów toczenia, wiercenia i frezowania narzędziami z WC. Opracowano bazę danych do doboru warunków wiercenia dla wierteł z węglika spiekanego firmy Sumitomo. Stwierdzono przydatność węglików spiekanych produkowanych przez firmę Baildonit do produkcji monolitycznych frezów trzpieniowych. Opracowano termiczno-mechaniczny model procesu skrawania. Prowadzono badania w zakresie zapewnienia jakości narzędzi skrawających obejmujące wytwarzanie na narzędziach skrawających powłok odpornych na zużycie. Kontynuowano prace z zakresu optymalizacji TiN na różnych rodzajach narzędzi ze stali wysokostopowych i węglików spiekanych. Podjęto próbę budowy modelu zarządzania procesami odnowy ściernic podczas wykańczającego szlifowania gwintów. Przeprowadzono stosowne badania statystyczne. W zakresie badań elektroerozyjnej obróbki materiałów przeprowadzono rozszerzone badania na płytkach z węglika spiekanego G40. Tematem badań była obróbka węglików kształtowanymi impulsami mocy. Zaprojektowano nowy kształt impulsów mocy i opracowano konstrukcję generatora impulsów do ich wytwarzania.