Reader Comments

Comment

by Nolan Anzalone (2013-10-28)


Autonarracja i działanie geodeta Stare Babice Badania zależności między siłą tendencji do narracyjnego interpretowania osobistych spraw a psycho-społecznym funkcjonowaniem oraz efektywnością realizacji własnych zamiarów. Badania psycho-społecznych konsekwencji dwóch stylów autonarracyjnej interpretacji: proaktywnych i defensywnych autonarracji. Badania obejmowały studia terenowe (naturalistyczne) oraz cykl ekserymentów, w których manipulowano tendencją do narracyjnego interpretowania osobiście ważnych faktów.