Reader Comments

Comment

by Jame Snorton (2013-10-28)


Wspólna polityka żeglugowa Unii Europejskiej geodeta Garwolin badaniami objęto postepy i efekty kształtowania wspólnej polityki żeglugowej Unii Europejskiej w zakresie: a) liberalizacji dostępu do rynków żeglugowych; b) polityki konkurencji w żegludze; c) poprawy bezpieczeństwa żeglugi i ochrony środowiska morskiego oraz d) wspomagania międzynarodowej konkurencyjności żeglugi UE. Przeanalizowano wszystkie ważniejsze dokumenty i opracowania Komisji Europejskiej oraz dotychczasowe publikacje dotyczące różnych aspektów wspólnej polityki żeglugowej. Rezultatem jest pierwsze w Polsce tak szerokie opracowanie tej problematyki, opracowanie szczególne aktualne w związku z toczącymi się negocjacjami akcesyjnymi.